• +84 937 07 88 16 (Whatsapp/Telegram)
  • support@topstarstandardgroup.com
Chính sách bảo hành

Warranty Policy


1. Trường hợp được bảo hành:

- Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp

- Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi bảo hành.

2. Trường hợp không được bảo hành:

- Sản phẩm đã quá thời hạn ghi trên Phiếu bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.

- Phiếu bảo hành không ghi rõ mã số sản phẩm và ngày mua hàng.

- Mã số sản phẩm và Phiếu bảo hành không trùng khớp nhau hoặc không xác định được vì bất kỳ lý do nào.

- Sản phẩm bị trầy xước do quá trình sử dụng lâu ngày

- Sản phẩm bị bể móp, biến dạng do bị va đập

- Khách hàng tự ý can thiệp vào máy của sản phẩm hoặc đem đến một nơi nào khác sửa chữa.

3. Điều kiện đổi trả hàng hoặc hoàn tiền 100%:

- Sản phẩm phát hiện bị lỗi của nhà sản xuất khi nhận hàng.

- Sản phẩm không giống với sản phẩm mà Quý khách đã đặt hàng trên website của chúng tôi.

Lưu ý:

- Khách hàng cần đổi trả hàng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ thời điểm quý khách nhận hàng.

- Sản phẩm đổi trả cần nguyên vẹn nhãn mác, hộp, bao bì gốc của sản phẩm như khi Quý khách nhận hàng lúc đầu.


1. Where warranted:
- Products within the warranty period
- Products are warranted in accordance with the supplier
- You show the warranty card when warranty.

2. Where not covered by warranty:
- Product has expired on the warranty card or lost warranty card.
- Warranty card does not specify product code and date of purchase.
- Product codes and warranty cards do not match or cannot be determined for any reason.
- Products are scratched due to long-term use
- Products are dented, deformed due to a collision
- Customers voluntarily interfere with the product's machine or take it to another repair place.

3. Conditions for returning or refunding 100%:
- Product defect detection of manufacturer when receiving goods.
- The product is not the same as the one you ordered on our website.
Note:
- Customers need to exchange and return goods within 7 working days from the time you receive goods.
- Returned products need intact labels, boxes, original packaging of the product as when you received the goods at the beginning